Rampenbestrijding

Bureau Asclepius heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van draaiboeken en oefeningen op het gebied van infectieziektenrampen

  • Antrax
  • SARS
  • Pokken
  • Influenzapandemie

Enkele draaiboeken en oefeningen zijn zo innovatief en succesvol dat zij geevolueerd zijn tot landelijke standaard. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het landelijk model regionaal Generiek Operationeel Procesplan Infectieziektecrisis (rGOPI) voor het LCI
  • De pandemieoefening en DVD "De Parijse Griep"
  • De pandemieoefeing  en DVD "Zorgmeldpunt"

Henk Schenk is goed ingevoerd binnen het GHOR netwerk en is als zodanig tweemaal als projectleider betrokken geweest bij trajecten waarbij herspreiding van materialen (GNK-C) en visieontwikkeling aan de orde zijn.

 


© 2020   Alle rechten voorbehouden